Login Form


Register Form

Yes No

स्वप्न कोणतेही असो स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या कार्या संबंधीत टाका एक पाऊल पुढे.

आपण संध्याकाळी जसे आहे त्या आपल्या आयुष्याबद्दल लाज धरु नका, आयुष्याभोवती पहाट आहे, सूर्यास्तापेक्षा दररोज सकाळी सूर्यामधून बाहेर जाणे शिका. सूर्य दर संध्याकाळी मावळतो, पण तो उगवणे सोडत नाही आणि पुन्हा स्थिर होतो आणि बाहेर येतो. आपण पुनर्प्राप्ती आणि सूर्यप्रकाशात पडणे देखील शिकलात, फक्त आपले स्वप्न निश्र्चित करा आणि यश निश्चित आहे.
माझ्याकडे तुमच्यासाठी एक साधा प्रश्न आहे, आम्हाला खात्री आहे की एक दिवस तुमचे सर्व स्वप्न खरे होतील आणि तुम्हाला जे हवे असेल ते सर्व मिळेल.होय, मग क्षणभर डोळे बंद करा आणि किती भितीदायक वाटते ते पहा. हे स्वप्न कोणतेही स्वप्न असेल, कोणत्याही स्वप्नाबद्दल सत्य आहे, आता आपल्या जीवनात परत या आणि लहान पावले उचलण्यास सुरुवात करा कारण ही छोटी पायरी तुम्हाला तुमच्या गंतव्यस्थानात घेऊन जातील.
स्वप्नाची सुरुवात इतकी मोठी आहे की आपण कुठे आहात ते आपल्यास जे काही आहे आणि जे काही आहे तेच सुरू करा, कारण आपल्यास जे काही सुरू करायचे आहे त्यासाठी बरेच काही आहे....

बरेच लोक त्यांच्या परिस्थितीमुळे समाधानी असतात, त्यांना वाटते की मी जे काही आहे आणि ते मला त्यांच्या परिस्थितीमध्ये व्यतीत झाले आहे आणि या परिस्थितीमुळे त्यांना वाढू शकत नाही आणि ही सवय त्यांच्यासाठी मोठी नाही. चला बिल्ड करू.
विषय सूची : 
स्वप्ने कशी तयार करावी, वास्तविकतेत आपले स्वप्न कसे बदलावे
जे लोक रोज सकाळी उठतात, तयार होतात आणि त्याच नोकरीकडे जातात जे त्यांना आवडत नाहीत, त्याच कामाने ते रोज ते हळू खात असतात. जर आपण आपल्या स्वप्नांचा नाश केला असेल तर आपण स्वत: ला बंधनात बांधले असेल तर आपण दररोज मरत आहात आणि आत्महत्या करीत आहात.
ऊठ आणि नंतर प्रयत्न करा आणि पाठलाग करा आणि आपल्या स्वप्नांची, योग्य वेळ आणि योग्य संधीची प्रतीक्षा थांबवा, कारण योग्य वेळ आणि योग्य संधी कधीही येत नाहीत, परंतु त्यांना योग्य बनवावे लागते, म्हणूनच आज प्रारंभ करा आणि ते सुरू होते प्रत्येक वेळी आणि प्रत्येक परिस्थिती योग्य आहे. आपण कधीही सुरू करू शकता.एक पाऊल पुढे जा किंवा अन्यथा तो स्वतःच सुरू होईल.
तुम्हाला माहित आहे तुमच्या स्वप्नांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे? ते कोण आहे जे तुम्हाला तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यास परवानगी देत ​​नाही? आपण स्वतः आहात, आपण स्वत: ला क्षमा करतात, आपण स्वत: ला खोटे बोलता की आपण अद्याप तयार नाही. कोण स्वप्नांनी भरले, मोठे होण्यासाठी असे म्हणायचे, ते सुरू करण्यासाठी परिपूर्ण असणे आवश्यक आहे. हे आवश्यक नाही.
आतापर्यंत आपण पुढे जाण्यासाठी एक पाऊल उचलले पाहिजे, आपण कोणत्याही कोर्समध्ये प्रवेश घेतला पाहिजे, व्यवसाय सुरू केला पाहिजे, काही धोका घेतला पाहिजे, आपण किती केले पाहिजे, परंतु आपण केले नाही , जेव्हा आपल्याला माहित आहे की आपणास अपयशी होण्याची भीती वाटते तेव्हा नेहमीच भय धरायला लागते.
आपल्याला चूक करण्यापासून भीती वाटत आहे, आपण प्रारंभ करण्यास घाबरत आहात कारण आपणास वाटते की आपण सज्ज नाही आहात परंतु विश्वास ठेवण्यास सज्ज आहात. आपण जे काही बनू इच्छिता त्यासाठी, आपल्याला जे करायचे आहे किंवा जे आपण पोहोचू इच्छिता त्यासाठी आपल्याला दगड धुण्याची गरज नाही.
जर आपण आपल्या आयुष्यावर कधी खाली पडलात तर आपले धैर्य गमावू नका, वर पहा आणि वर आकाशासारखे दिसा, कारण तोच माणूस उठून बघतो.जर तुमचे स्वप्न तुमच्यासाठी महत्वाचे असेल तर त्यासाठी लढा, तुमची संपूर्ण श्रध्दा ठेवा.
कारण दिवस आणि रात्रीचा अर्थ नसताना स्वप्न पूर्ण होते.आपल्या स्वप्नाशिवाय अपूर्ण, निरुपयोगी आणि गरीब वाटत असतानाच आपले स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. जर आपला दिवस पुढे येण्याची इच्छा असेल तर बोलणे थांबवू नका आणि होय म्हणायला सुरुवात करा.
आज आपणास वचन द्या की जगाला सोडून जाण्यापूर्वी आपण जे पूर्ण केले नाही ते कोणतेही स्वप्न सोडणार नाही, त्या मागे उरणार नाही, ज्याचा आपण फायदा घेतला नाही. जग सोडून जाण्यापूर्वी आपल्याला जे काही सापडेल ते आपल्याला मिळेल.
आपण एक नायक बनू शकता, आपण एका दिवसात एक चॅम्पियन बनू शकता, फक्त प्रयत्न करत रहा आणि हार मानू नका, कारण जोपर्यंत आपण हार मानत नाही तोपर्यंत कोणीही आपल्याला पराभूत करू शकणार नाही आणि जेव्हा श्वास घेतो तेव्हाच स्वप्न खरे ठरते. फक्त ध्येय वेडे एक पाऊल तर टाकुन पहा. वेळेचा आदर करण्यास शिका
ज्या दिवशी तुमचे स्वप्न तुमच्यासाठी श्वास घेण्यासारखे महत्वाचे झाले त्या दिवशी तुम्ही ज्या स्वप्नासाठी काहीही करण्यास तयार होता त्या दिवशी त्या जगात कोणतीही ताकद नव्हती, काही हरकत नाही, तुम्ही तुमच्या गंतव्यस्थानात पोहोचलात किंवा तुमचे स्वप्न असेल पूर्ण करून्या पासुन कोणीही थांबवू शकणार नाही.